Verlenging sluiting maatregelen Corona-virus


Verlenging sluiting vanwege het Corona-virus

Helaas heeft de “gedeeltelijke Lockdown” (13-10-2020) door de Overheid, niet geleid tot drastische afname van het aantal besmettingen.

Alle cursisten van Blok 3-2020 hebben al een e-mail gehad. Graag willen wij ook de andere leden en belangstellenden informeren:
Het bestuur van de Kynologenclub Arnhem & Omstreken heeft besloten dat de lessen – uitgezonderd de puppycursussen – wederom minimaal voor twee weken stil liggen.
De andere lessen zullen worden hervat zodra de maateregelen vanwege het Corona-virus gaan versoepelen.

Volgende week dinsdag 3 november zal er weer een persconferentie zijn.
Wij wachten deze met spanning af.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

 

 

Print your tickets