0 All Booked All Booked All Booked 8460 Algemene Ledenvergadering 18 april 2019 https://www2.kynologenclubarnhem.nl/event/algemene-ledenvergadering-18-april-2019/?event_date=2019-04-18&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-04-18

Algemene Ledenvergadering 18 april 2019


2019-04-18 20:00 2019-04-18 22:30 Europe/Amsterdam Algemene Ledenvergadering 18 april 2019

Uitnodiging Voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de Kynologenclub Arnhem & Omstreken. Het bestuur van de Kynologenclub Arnhem & Omstreken nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op donderdag 18 april 2019 om 20.00 uur in het clubgebouw `t Trefpunt, Drielsedijk 15A te Arnhem. Toegang en stemrecht tot deze vergadering hebben alle leden conform Artikel 39 van de Statuten. AGENDA Opening. Mededelingen. Notulen Algemene Ledenvergadering 19 april 2018. Ingekomen stukken. Jaarverslag 2018 van de secretaris. Jaarverslag 2018 van de penningmeester. Jaarverslag van de cursusleider. Verslag van de Kascontrolecommissie bestaande uit Willem Jeronimus en Sietske van der Meulen. Benoemen nieuwe Kascontrolecommissie. Aftredend commissielid is Willem Jeronimus. Contributie. Begroting t/m 2022. Bestuursverkiezing: volgens het rooster van aftreden zijn aftredend Mw. Jolanda Hermeling, Mw. Judith van Santen en Mw. Mieke den Ouden. Mw. Judith van Santen en Mw. Mieke den Ouden stellen zich herkiesbaar, Mw. Jolanda Hermeling treedt af. Het bestuur stelt voor om Mw. Judith van Santen en Mw. Mieke den Ouden opnieuw te benoemen. Voor de vacature van secretaris wil het bestuur u Mw. Amit Lallush voorstellen. Verkiezing secretaris. Huldigen 25 en 12,5-jarige leden van de vereniging. Rondvraag. Sluiting. Alle jaarverslagen liggen vanaf 30 minuten voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering bij het bestuur ter inzage.      

Drielsedijk 15A, 6841 HJ Arnhem, Nederland

Uitnodiging

Voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de Kynologenclub Arnhem & Omstreken.

Het bestuur van de Kynologenclub Arnhem & Omstreken nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op donderdag 18 april 2019 om 20.00 uur in het clubgebouw `t Trefpunt, Drielsedijk 15A te Arnhem. Toegang en stemrecht tot deze vergadering hebben alle leden conform Artikel 39 van de Statuten.

AGENDA

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 19 april 2018.
 4. Ingekomen stukken.
 5. Jaarverslag 2018 van de secretaris.
 6. Jaarverslag 2018 van de penningmeester.
 7. Jaarverslag van de cursusleider.
 8. Verslag van de Kascontrolecommissie bestaande uit Willem Jeronimus en Sietske van der Meulen.
 9. Benoemen nieuwe Kascontrolecommissie. Aftredend commissielid is Willem Jeronimus.
 10. Contributie.
 11. Begroting t/m 2022.
 12. Bestuursverkiezing: volgens het rooster van aftreden zijn aftredend Mw. Jolanda Hermeling, Mw. Judith van Santen en Mw. Mieke den Ouden. Mw. Judith van Santen en Mw. Mieke den Ouden stellen zich herkiesbaar, Mw. Jolanda Hermeling treedt af. Het bestuur stelt voor om Mw. Judith van Santen en Mw. Mieke den Ouden opnieuw te benoemen.
  Voor de vacature van secretaris wil het bestuur u Mw. Amit Lallush voorstellen.
 13. Verkiezing secretaris.
 14. Huldigen 25 en 12,5-jarige leden van de vereniging.
 15. Rondvraag.
 16. Sluiting.

Alle jaarverslagen liggen vanaf 30 minuten voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering bij het bestuur ter inzage.