Algemene Informatie

Algemene Informatie

De cursussen van onze vereniging zijn gebaseerd op de methode van het belonen van de hond. Door het gewenste gedrag van de hond naar boven te halen en dat te belonen, zal de hond na verloop van tijd het goede gedrag herhalen om de beloning in de wacht te slepen. De beloning kan bestaan uit een brokje, een aai over de kop of de opgewekte stem van de geleider, “BRAVE HOND, GOED GEDAAN”. Dit is de gewoontevorming / inprenting.

Het schoppen of slaan van een hond wordt niet toegestaan! Als na een duidelijke waarschuwing uw gedrag niet verbeterd, kan dit uitsluiting van de verdere cursus tot gevolg hebben.

De cursussen worden verzorgd door een enthousiaste groep vrijwillige instructeurs die een groep vanaf de eerste les tot en met het examen begeleiden. De cursussen worden afgesloten met een examen of een toets. Voor specifieke gegevens zie de betreffende cursus.

Examens
De gehoorzaamheidstrainingen A, B en de VEG worden afgesloten met een examen. Het examen wordt afgenomen door een door
Kynologenclub Arnhem & Omtreken zelf opgeleide keurmeester en de eigen instructeur. Aan de hand van uitvoeringsbepalingen wordt beoordeeld of de combinatie slaagt voor het examen en door kan gaan naar een vervolgcursus. De examens worden afgenomen in les 11, zoveel mogelijk op dezelfde tijd als de lestijd. Het aantal punten wat u moet behalen om te slagen:

  • A cursus: 65 punten
  • B cursus: 65 punten
  • V.E.G. cursus: 70 punten

Toetsen
De puppycursus wordt afgesloten met een toets. Hierbij wordt niet gekeken of de hond voldoende gehoorzaam is, maar of de geleider de juiste handelingen uitvoert om de hond de oefening aan te leren.

De cursisten in de agility worden bij de eerste (beginners 1) en tweede cursus (beginners 2) ook getoetst om zeker te zijn dat de hond de toestellen zodanig beheerst dat hij of zij veilig de agilitybaan kan nemen.
Van een aantal basis toestellen is verplicht dat deze voldoende beheerst worden.

Landelijke examens
De opleidingen Obedience (Gedrag & Gehoorzaamheid) beginners, 1, 2 en 3 kunnen worden afgesloten met een landelijk examen. Hiervoor moeten wel genoeg deelnemers voldoende niveau hebben, omdat de lat erg hoog ligt bij de K.N.K. Cynophilia, die de examens afneemt.

Book your tickets